Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji i zwrotów zostały także zamieszczone w regulaminie dostępnym pod adresem www.zdrowybut.pl/webpage/regulamin.html.

1) Informacje dotyczące oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi przez Konsumenta (Reklamacje)  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady macie Państwo prawo:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.

Wzór formularza reklamacyjnego znajdziecie Państwo pod adresem www.zdrowybut.pl/uploads/files/Formularz reklamacyjny.pdf.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu na adres Sklep Zdrowy But, ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana, przed upływem roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów
z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: sklep@zdrowybut.pl.  

 

2) Informacje dotyczące korzystania w prawa odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić towar zakupiony w sklepie Zdrowybut.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania przesyłki. Następnie macie Państwo 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy na odesłanie nam towaru wraz z dowodem zakupu.

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 1. Możecie Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie lub wydrukować wzór znajdujący się  pod linkiem http://www.zdrowybut.pl/uploads/files/formularz-odstapienie-wymiana.pdf

3. Wypełniony formularz prosimy odesłać wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Sklep Zdrowy But, ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa. Zwrócimy Państwu całą zapłaconą przez Państwa kwotę tj. cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas) w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa odstąpieniu od umowy.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponoszą Państwo.

5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.